Opgave: at skabe musikalsk kvalitet, sammenhæng og skønne oplevelser for og imellem Sydhavn og resten af København; Mellem det nye og gamle Sydhavn, Mellem børn og voksne, socialt udsatte og mere velstillede samt mellem lokale skoler, kulturscener, institutioner og foreninger

Format: festival, strategisk alliance, læringsforløb

Sted: Sydhavnen, København

Status: Afviklet

Kunde: Københavns Kommune, Kgs. Enghave Lokaludvalg, Områdefornyelsen Sydhavnen m.fl.

Samarbejdspartnere:  Se www.sv-festival.dk / arkiv