Opgave: At inspirere og udfordre komponister med aktuel og international elektronisk musikscene med dens mange kreative input og anderledes greb samt nytænkning af digitale udtryksmidler m.m.

Format: Event / workshop & læringsforløb

Sted: Kulturværftet i Helsingør

Status: Afviklet

Kunde: DJBFA (Komponistforening)

Samarbejdspartnere: Kulturværftet, The Centrifuge 

Workshop ny elektronisk musik