STjerneby tårnby 2022

STjerneby tårnby 2022

Opgave: Med musikken og musikteknologien som omdrejningspunkt blev der sammen med 3. årgang på Korsvejens Skole stillet skarpt på FN’s verdensmål nr. 7 og 12 hhv. om energi og genbrug. Underemner var affalds-sortering og håndtering herunder madaffald ‘fra jord til bord’ frem til energiproces ift. biogas og gødning. Med musik dels som bærer af tekst-indhold om verdensmål og dels som analogi ift. musikalsk genbrug, sampling af lyd heri lydsynteser ud af fundet plastik, metaldimser og madaffald i skolegården. Det hele endte ud i to produktioner hhv. et elektronisk lydværk og en klimapop-sang.

Format: Læringsforløb

Status: Afviklet

Kunde: Korsvejens Skole

Samarbejdspartner: Statens Kunstfond / Huskunstnerordningen 

Anbefaling: “Vi har haft fornøjelsen af projekt Stjerneby. Det har været en stor fornøjelse at opleve, hvordan arbejdet med verdensmål kan smelte sammen med, og blive “generator” for, den kreative proces det er at skabe musik. På meget forskellige måder har vores to 3. klasser, sammen med hver deres musiker, leget med lyde, rytmer, melodier og tekster. Sammen med deres musikere har de skabt lyduniverser, der tager deres udgangspunkt i naturfaglig og praktisk viden om verdensmål 12. Forbrug og genanvendelse var ikke blot emner der blev behandlet med teoretisk viden, men blev omsat musikalsk igennem bl.a. lyde af “skraldeinstrumenter”, der ydermere blev genanvendt digitalt og blev til gennemgående rytmer og beats. Børnenes følelser og holdninger blev taget alvorligt og indgik i de tekster, som børnene lavede i samarbejde med Stjernebys ‘elektronauter’. At lade naturfag og musikfaget spille sammen er genialt og rækker ind i den fremtid vi alle skal forholde os til. Vi kan varmt anbefale andre klasser og skoler at invitere Stjerneby indenfor”. (Louise Bille, Klasselærer Korsvejens Skole)

 

Referencer

Ydelser

Musik & science