FESTIVALER & EVENTS

Rådgivning

Sound21 rådgiver gennem alle udviklingsfaser fra indledende analyse over idé-proces til udarbejdelse af helhedsplan og resultatskabelse. Analysen kortlægger kontekst, mønstre, problemstillinger og potentialer, der tilsammen skaber fundamentet for opgavens konkrete løsning. Alle forløb tilpasses kunde og budget.

FESTIVALER & EVENTS

Festivaler og events er effektive formater til byudvikling. De kan fortætte, forbinde og forandre brugen og forståelsen af en by, så zoneopdeling mellem hjem, uddannelse, arbejde og fritid kan frisættes. Helt nye mødesteder, markeder og forbindelser kan komme i spil. Publikumsudvikling kan tillige opdyrkes, når festivaler åbner bysamfundet op med tidssvarende oplevelser og tilbud om deltagerkultur på tværs af alder, social status og etniske forskelle.

Sound21 har stor viden og mange års erfaring med at producere og udvikle musikfestivaler og events. Faglig sparring og samarbejde om projektudvikling tilbydes med et helhedsfokus på kulturel, social og økonomisk udvikling. Via analyse og kreativ proces i lydhør dialog med kunde udarbejdes en helhedsplan, som sætter kursen mod en opgaveløsning som (også) fokuserer på stedbunden kvalitet, resurseudvikling og uudnyttet potentialitet.

Referencer

Ydelser

Musik & science