LÆRINGSFORLØB

Rådgivning

Sound21 rådgiver gennem alle udviklingsfaser fra indledende analyse over idé-proces til udarbejdelse af helhedsplan og resultatskabelse. Analysen kortlægger kontekst, mønstre, problemstillinger og potentialer, der tilsammen skaber fundamentet for opgavens konkrete løsning. Alle forløb tilpasses kunde og budget.

LÆRINGSFORLØB

Trafikken mellem læring, digital teknologi og kreativitet er intens. Forbindelseslinjer og knudepunkter bliver flere og flere og vigtigere og vigtigere for fremtidens samfund. Mange skoler har aktuelt fokus på læringsteknologi bl.a. via 21st Century Skills, der med it-teknologi som accelerator udvikler nye undervisningsformer med vægt på tværgående 21.årh-kompetencer mellem kreativitet, kritisk tænkning, kollaboration og kommunikation.

Sound21 har stor ekspertise med udvikling og facilitering af musikteknologiske forløb, workshops og konferencer både for professionel musikscene og i regi af åben skole. Sidstnævnte sammenhæng kan tage tematisk afsæt i by-identitet og medborgerskab under et musikforløb med et flerstrenget fokus på lokale resurser, egenproduktioner og kollaborationer i et kreativitets- og teknologifremmende læringsmiljø, der inspirerer, danner, engagerer og udvikler deltagerne. Denne metode understøtter samtidig også en positiv byudvikling via tætte samspil mellem ex. lokale skoler, universiteter og erhvervsliv.

Referencer

Ydelser

Musik & science