STREET VÆRK – MUSIKSKOLE

STREET VÆRK –MUSIKSKOLE

Opgave: At sikre at mange flere børn på tværs af socioøkonomiske skel får mulighed for og lyst til musikundervisning mobiliseret via Street Værk-musikskoles flermatrikulære udkomme tilføjet stærke lærerkompetencer inden for elektronisk musikproduktion og traditionel instrumentlære så som ukulele, bandsammenspil, sang, rap og stomp 

Format: Læringsforløb, koncerter, pop-up events

Sted: Ellebjerg Skole, Fritidshjem Rubinen, Fritidsklub Rubinen

Status: Kører september 2020 – juni 2021

Kunde: Københavns Kommune / Børne- og Ungdomsforvaltningen (Mere Musik til Byens Børn) 

Samarbejdspartnere: Ellebjerg Skole + lokale fritidsinstitutioner, klubber, kulturscener

Referencer

Ydelser

Musik & science