STJERNEBY TÅRNBY 2022

Opgave: Med musikken og musikteknologien som omdrejningspunkt blev der sammen med 3. årgang på Korsvejens Skole stillet skarpt på FN’s verdensmål nr. 7 og 12 hhv. om energi og genbrug. Underemner var affalds-sortering og håndtering herunder madaffald ‘fra jord til bord’ frem til energiproces ift. biogas og gødning. Med musik dels som bærer af tekst-indhold om verdensmål og dels som analogi ift. musikalsk genbrug, sampling af lyd heri lydsynteser ud af fundet plastik, metaldimser og madaffald i skolegården. Det hele endte ud i to produktioner hhv. et elektronisk lydværk og en klimapop-sang.

Format: Læringsforløb

Status: Afviklet

Kunde: Korsvejens Skole

Samarbejdspartner: Statens Kunstfond / Huskunstnerordningen