SV-FESTIVAL 2018

SV-FESTIVAL 2018

Opgave: At skabe musikalsk kvalitet, sammenhæng og skønne oplevelser for og imellem Sydhavn og resten af København; Mellem det nye og gamle Sydhavn, Mellem børn og voksne, socialt udsatte og mere velstillede samt mellem lokale skoler, kulturscener, institutioner og foreninger 

Format: festival, strategisk alliance, læringsforløb 

Sted: Sydhavnen, København 

Status: Afviklet 

Kunde: Københavns Kommune, Kgs. Enghave Lokaludvalg, Områdefornyelsen Sydhavnen m.fl. 

Samarbejdspartnere:  Se www.sv-festival.dk / arkiv

Referencer

Ydelser

Musik & science

Anmeldelser